Podmínky zapůjčení

 • V případě zájmu je možné si sportovní materiál rezervovat ONLINE na webových stránkách, při osobní návštěvě, případně telefonicky.
 • Pro zapůjčení materiálu je nutno předložit minimálně dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), zanechat adresu, telefonní a emailový kontakt.
 • Materiál se pronajímá na dobu určitou. Minimální doba nájmu je 10 hodin (10:00- 20:00 hod.). Doba nájmu je závazná – další rezervace. Po 14:00 hod. se půjčuje již na příští den.
 • Při zapůjčení se skládá předem záloha v hotovosti až do výše 100% hodnoty materiálu. Výše zálohy, řídící se dle platného ceníku, je stanovena individuálně v konkrétní nájemní smlouvě. Zálohu vracíme při řádném vrácení půjčeného materiálu. Nepřijímáme platbu zálohy platební kartou.
 • Při zapůjčení materiálu se nájemné platí předem ve výši uvedené v ceníku.
 • Zákazník používá sportovní materiál, jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu. Při pozdním vrácení je záloha krácena o doplatek nájemného.
 • Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny sportovním obchodem.
 • Zákazník má možnost sportovní materiál POJISTIT proti neúmyslnému poškození a zničení. Pojištění se však nevztahuje na případy ztráty či krádeže vypůjčeného materiálu, kdy zákazník uhradí cenu ve výši uvedené na smlouvě, případně v ceníku pod položkou ZÁLOHA pro danou kategorii materiálu.
  Pojištění se také nevztahuje na poškození materiálu způsobené jeho nesprávným užíváním (např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po silnici ošetřené štěrkovým posypem;
  POZOR: sjezdová a běžecká obuv není konstruována pro volnou chůzi po komunikacích).
  Pokud bude zřejmé, že zapůjčený materiál byl nesprávně používán, odpovídá zákazník v plné výši za způsobenou škodu.
  Provozovatel má v tomto případě právo použít zálohu na opravu nebo náhradu poškozeného materiálu dle ceníku servisních prací (poškození posuzuje servisní technik).
 • Při překročení smluvené doby (tzn. po 12:00 hod. započatého dne prodlení) se zákazník zavazuje doplatit cenu půjčovného dle platného ceníku, nebo bude záloha krácena o doplatek nájemného.
 • Při předčasném vrácení materiálu se zbývající část nájemného zaplacená do řádného termínu vrácení považuje za smluvní pokutu a nevrací se.
 • Sportovní materiál je nutno vrátit očištěný od sněhu a hrubých nečistot. Pokud je materiál při vrácení znečisten účtujeme poplatek 100,-Kč. O poplatek je možné krátit zaplacenou zálohu.
 • Zapůjčený sportovní materiál si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné závady upozorněte obsluhu!
 • Místo výkonu práva je sportovní obchod.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Partneři

Big in Japan  CK Cekare  aveteomne  chrantemozky

MONTANA sport

Kříženeckého nám. 990, 152 00 Praha 5   •   +420 222 741 430   •   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     facebook